Open Menu

คณะศึกษาดูงาน จังหวัดระยอง รุ่นที่ 1

คณะศึกษาดูงาน จังหวัดระยอง รุ่นที่ 1 โดย บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) จำนวน 50 ท่าน เลือกใช้บริการ ทัวร์อ่าวพังงา แคนู(เรือหางยาว) ส่วนตัว และ ภูเก็ตแฟนตาซี - Phuket Fantasea กับเรา