Open Menu

คณะศึกษาดูงาน จังหวัดระยอง รุ่นที่ 5

คณะศึกษาดูงาน จังหวัดระยอง รุ่นที่ 5 โดย บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) จำนวน 50 ท่าน เลือกใช้บริการ ทัวร์อ่าวพังงา แคนู(เรือหางยาว) ส่วนตัว และ ภูเก็ตแฟนตาซี - Phuket Fantasea กับเรา