Open Menu

คุณณัฐพันธ์

ภาพความประทับ จากทัวร์เกาะราชา เกาะเฮ (เรือเร็ว) โดยคุณณัฐพันธ์ สนุกสนานกับเต็มที่กับกิจกรรดำน้ำชมฝูงปลา พักผ่อนบนชายหาดขาว พร้อมบริการเครื่องดื่ม อาหารว่าง อุปกรณ์ดำน้ำ และอาหารกลางวันเต็มอิ่มจุใจ