Open Menu

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 2

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 2 จำนวน 137 ท่าน ที่ให้เราได้ดูแล อำนวยความสะดวก และคอยประสานงาน ต้อนรับคณะสู่จังหวัดภูเก็ต เข้าศึกษาดูงาน ชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งเข้าชม ดำน้ำชมปะการัง ณ เกาะราชา และเกาะเฮ โดยเรือสปีดโบ๊ทส่วนตัว อีกทั้งล่องเรือชมอ่าวพังงา หมู่บ้านกลางทะเลเกาะปันหยี เขาพิงกัน และเขาตะปู โดยเรือสปีดโบ๊ทส่วนตัว รวมถึงนำท่านเข้าชมการแสดงตระการตา ณ ภูเก็ตแฟนตาซี พร้อมบริการที่พัก อาหารสุดพิเศษ และคณะมัคคุเทศก์ดูแลแบบส่วนตัว