Open Menu

คุณพฤทธิวิชญ์และครอบครัว

ขอบคุณคุณพฤทธิวิชญ์และครอบครัว ที่เลือกใช้บริการ ทัวร์สิมิลัน โดยเรือสปีดโบ๊ทกับเราค่ะ บริการแบบทุกระดับประทับใจ พร้อมอาหาร เครื่องดื่ม ขนม อุปกรณ์ดำน้ำ ครบครัน โดยเรือสปีดโบ๊ทคุณภาพสูง ที่จะนำท่านท่องเที่ยวหมู่เกาะสิมิลัน สัมผัสกับน้ำทะเลสีฟ้าใส ฝูงปลาตัวโตๆ ที่แหวกว่ายมาทักทายกัน และชายหาดที่ขาวละเอียดราวผงแป้ง