Open Menu

คุณสถาพรและครอบครัว

ภาพวันหยุดพักผ่อนของลูกค้า คุณสถาพร และครอบครัว กับทัวร์เกาะพีพี เรือใหญ่ ที่นำลูกค้าล่องสู่เกาะพีพีโดยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศขนาดใหญ่ มีความปลอดภัย และมาตรฐานการบริการอันน่าประทับใจ พร้อมบริการอาหาร เครื่องดื่มตลอดการเดินทาง