Open Menu

คุณสุรีย์พร และเพื่อน

ขอบคุณ คุณสุรีย์พร และเพื่อนๆ ที่เลือกใช้บริการ เกาะตาชัย (เรือเร็ว) กับเรา พร้อมภาพความประทับใจบนชายหาดขาว และน้ำทะเลใสค่ะ